Cổ đông
Công văn - Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản - ngày 12/08/2019
Thứ hai, 12/8/2019 12:00:00 AM

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đường Nước Trong

-        Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;

-        Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty;

-        Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

1.     THÔNG TIN CÔNG TY:

-          Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG (“Công ty”)

-          Địa chỉ: xã Tân Hội – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

-          Giấy CNĐKKD số: 3900243272 - 005, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lầu đầu ngày 13/10/2005 và cấp đổi lần thứ 12 ngày 18/01/2019.

 

2.     MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng danh mục ngành nghề kinh doanh sau khi được bổ sung.

 

3.      NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN: theo Tờ trình đính kèm.

 

4.      NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

4.1.   Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng fax về số: (0276) 375 5087 gửi đến địa chỉ sau trước 16h30 ngày 22/08/2019:

Địa chỉ: Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Đường Nước Trong: ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

 

4.2.   Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đính kèm theo công văn này và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên.

Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách (Ông Trần Hoàng Mỹ: 0345 464 868).

 

4.3.   Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này; đánh dấu “X” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến; Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); Gửi về Công ty sau thời hạn quy định; Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

 

Trân trọng cảm ơn.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Hiến máu 4 Tưới mía Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập