Cổ đông
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018
Thứ tư, 31/10/2018 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý cổ đông Cty CP Đường Nước Trong

Công ty CP Đường Nước Trong kính gửi quý vị Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đã được thông qua.
 

- Biên bản họp

- Nghị quyết đại hội

Trân trọng!

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập 8 tháng 3 8 tháng 3
Thống kê truy cập