Cổ đông
Thông báo: Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ xung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2021
Thứ hai, 12/2/2018 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đường Nước Trong

Công ty Cổ phần Đường Nước Trong trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1.      Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

  1. Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
  2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  3. Bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

2.      Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT chậm nhất trước 14 giờ ngày 01/03/2018 (theo dấu bưu điện) tới địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đường Nước Trong

Địa chỉ                   : Hội An, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh

Điện thoại             : (84) 0276 3751 002                                      - Fax: (84) 0276 3755 087

Người nhận           : Ông Phạm Phú Nguyên – Văn phòng Công ty

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên HĐQT”

Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm,

1. Thông báo ứng cử

2. Thể lệ bầu cử

3. Đơn đề cử, ứng cử

4. Sơ yếu lý lịch

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập Chi đoàn Tưới mía Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập