Cổ đông
Thông báo - V/v Chi trả cổ tức tiền bằng tiền mặt năm tài chính 2016
Thứ sáu, 10/2/2017 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đường Nước Trong

Công ty cổ phần Đường Nước Trong trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2016 (từ 01/01/2016 đến 30/06/2016) như sau:

1. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Tỷ lệ thực hiện: 05% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

3. Hình thức và thủ tục chi trả:

a. Hình thức: Chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b. Thủ tục: Vui lòng xem tập tin đính kèm

c. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 23/02/2017 (vào các ngày làm việc trong tuần).

d. Địa điểm thực hiện:

Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Đường Nước Trong

Địa chỉ: Ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Lưu ý:

Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đứng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms. Châu Hải My - Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0989.381.387

Email: bom.secret@duongnuoctrong.vn

Thông tin chi tiết  vui lòng tải tại đây

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Hiến máu 1 8 tháng 3 Hiến máu 3 8 tháng 3
Thống kê truy cập