Thông tin giới thiệu

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ II (2015 - 2019)

1.    Bà Võ Thị Bích Hạnh Chủ tịch
2.    Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên
3.    Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Thành viên
4. Ông Nguyễn Thành Khiêm Thành viên
     

 

 


 

 

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1.    Võ Thị Bích Hạnh Giám đốc
2.    Dương Nguyễn Phúc Phó giám đốc
3. Lê Quang Đông Phó giám đốc kỹ thuật

 

Video clip
Hình ảnh hoạt động
Tưới mía 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 4 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập