Ngành nghề kinh doanh

1. Tên gọi

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG

- Tên tiếng Anh: NUOCTRONG SUGAR JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: NUTROJSCO

- Ngày thành lập: ngày 07/04/2005, Trên cơ sở cổ phần hóa Nhà máy đường Nước Trong của Công ty Mía đường Tây Ninh

2. Trụ sở chính

- Địa chỉ: Ấp Hội An – xã Tân Hội – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh - Việt Nam

- SĐT : 0276.3751240 - 0276.3751002

- Fax: 0276.3755087

- Email: duongnuoctrong@duongnuoctrong.vn

3. Ban lãnh đạo

- Chủ tịch HĐQT: Võ Thị Bích Hạnh

- Giám đốc: Võ Thị Bích Hạnh

4. Thông tin

  - Mã số doanh nghiệp: 3900243272-005

                  - Đăng ký lần đầu: ngày 13 tháng 10 năm 2005

 - Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 04 tháng 04 năm 2012

 5. Ngành nghề kinh doanh:

-     Sản xuất đường.

-     Trồng cây mía.

-     Trồng cây lấy củ có chất bột

-     Lắp ráp máy móc và thiết bị công nghiệp (lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp thực phẩm).

-     Buôn bán tổng hợp.

6. Sản phẩm chủ yếu:

Đường kết tinh loại 1 (17.000 tấn năm)

7. Vốn điều lệ:

            -  58.000.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ đồng)

            -  Mệnh giá một  cổ phần là 10.000 đ

            - Tổng số cổ phần: 5.800.000

Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập 8 tháng 3 Hiến máu 2 Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 1
Thống kê truy cập