Cổ đông
Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên niên độ 2016 - 2017
Thứ ba, 10/10/2017 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Nước Trong.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Nước Trong, mã số doanh nghiệp 3900243272-005, đại chỉ trụ sở chính tại Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 - 2017 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ ngày 30 tháng 10 năng 2017 (thứ 2).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Nước Trong, ấp Hội An - xã Tân Hội - huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung: Theo chương trình đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường Nước Trong theo danh sách chốt đến ngày 15/10/2017 hoặc những người đươcj ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trưc tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) bằng cách gửi theo đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ sau trước 16h ngày 25/10/2017

  • Ban tổ chức đại  hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Nước Trong.
  • Đại chỉ: ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
  • Điện thoại: (84) 0276.3751002 - Fax: (84) 0276.3755087

(Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân.

- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bản gốc (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

7. Tài liêu họp:

Tài liệu họp theo thư mời này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn http://www.duongnuoctrong.vn. Quý cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại mục 5 khi cần hỗ trợ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 2
Thống kê truy cập