Cổ đông
Thông báo - Nghị quyết - Điều lệ - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thứ năm, 5/5/2016 12:00:00 AM

Thông qua cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Cty CP Đường Nước Trong kính thông báo đến quý cổ đông nghị quyết của đại hội.

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Điều lệ công ty CP Đường Nước Trong.

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Tưới mía Chi đoàn Hiến máu 3 Chi đoàn 8 tháng 3
Thống kê truy cập