Cổ đông
Thông báo - Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thứ tư, 8/4/2015 12:00:00 AM

1. Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

2. Mẫu ủy quyền

3. Thông báo về việc đề cử Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị

 

Nếu quý cổ đông có Ủy quyền, đề cử BKS, HĐQT xin vui lòng làm theo mẫu dưới đây:

2. Mẫu ủy quyền

4. Mẫu đề cử Ban kiểm soát.

5. Mẫu đề cử Hội đồng quản trị.

6. Mẫu Sơ yếu lý lịch.

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 3 Hiến máu 4 8 tháng 3
Thống kê truy cập