Cổ đông
Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên đô 2016 - 2017 (Bản chính thức)
Thứ bảy, 28/10/2017 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đường Nước Trong.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Nước Trong kính gửi đến quý cổ đông tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông niên độ 2016-2017.

Thông tin chi tiết vui lòng tải tại đây: Tổng hợp tài liệu

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 3
Thống kê truy cập