Cổ đông
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản niên độ 2017-2018
Thứ hai, 1/1/2018 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty CP Đường Nước Trong

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Nước Trong trân trọng thông báo đến Quý cổ dông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017/2018 bằng hình thức lấy ý kiến  cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG

- Địa chỉ: Tân hội, Tân châu, Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3751.002 - Fax: 0276.03755.087

- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3900243272-005, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 13/10/2005 và ngày cấp thay đổi lần 09 ngày 20/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): 16 giờ, ngày 03/01/2018

- Mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, niên độ 2017/2018.

- Đối tượng tham dự ĐHCĐ: cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đường Nước Trong tại thời điểm chốt danh sách ngày 03/01/2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 2 Hiến máu 3
Thống kê truy cập