Cổ đông
Thông báo: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thứ năm, 1/3/2018 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Đường Nước Trong

Công ty Cổ phần Đường Nước Trong trân trộng thông báo đến Quý cổ đông về việc cập nhật HS Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1.      MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, thành lập Ban kiểm toán nội bộ, miễn nhiệm Kiểm soát viên, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung mới 02 thành viên HĐQT.

2.      NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Theo tờ trình đính kèm.

3.      NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

3.1.   Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng fax về số: (0276) 375 5087 hoặc gửi đến địa chỉ sau trước 16h30 ngày 09/03/2018:

-        Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Đường Nước Trong: ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

-        Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty, địa chỉ http://www.duongnuoctrong.vn (mục Tin tức sự kiện ® Thông tin ® Cổ đông) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên.

Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách (Ông Phạm Phú Nguyên, Số điện thoại: 0276 375 1002).

Tài liệu đính kèm

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Chi đoàn Hiến máu 2 Kỷ niệm 5 năm thành lập 8 tháng 3 Hiến máu 1
Thống kê truy cập