Cổ đông
Thông báo - V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018
Thứ sáu, 5/10/2018 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý cổ đông Cty CP Đường Nước Trong

Hội đồng quản trị công ty CP Đường Nước Trong trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018 như sau:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG

Địa chỉ: Xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3751002 - Fax: 0276.3755087

Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): 16 giờ, ngày 15/10/2018

Mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018

Đối tượng tham dự: cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Đường Nước Trong tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/10/2018.

Thư mời họp và các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2017 - 2018 sẽ được gửi tới quý Cổ Đông sau

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh - Văn Phòng công ty, SĐT: 0944.317.819

Trân trọng thông báo!

Thông tin chi tiết vui lòng xem fiile đính kèm.

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Hiến máu 2 Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 1
Thống kê truy cập