Cổ đông
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2021 bằng hình thức lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
Thứ ba, 20/3/2018 12:00:00 AM

Công ty CP Đường Nước Trong kính gửi quý cổ đông biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Nghị quyết đại hội cổ đông

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Chi đoàn Tưới mía Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập