Cổ đông
Tài liệu tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018 (Bản chính thức)
Thứ ba, 30/10/2018 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông kính gửi đến quý Cổ đông tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông bản chính thức

Vui lòng tải file đính kèm.

Trân trọng!

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Tưới mía Hiến máu 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập