Cổ đông
Thông báo - Đăng ký tham dự đại hội cổ đông bất thường niên đô 2017 - 2018
Thứ hai, 17/12/2018 12:00:00 AM

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2017-2018 - bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty CP Đường Nước Trong

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Nước Trong trân trọng thông báo đến Quý cổ dông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017-2018 bằng hình thức lấy ý kiến  cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG

- Địa chỉ: Tân hội, Tân châu, Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3751.002 - Fax: 0276.03755.087

- Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): 16 giờ, ngày 27/12/2018

- Mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, niên độ 2017-2018.

- Đối tượng tham dự ĐHCĐ: cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đường Nước Trong tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/12/2018

Thư mời họp và các tài liệu liên quán đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản niên đô 2017-2018 sẽ được gửi đến quý Cổ đông  sau đó

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Bà: Nguyễn Thị Huyền Trinh - Văn phòng Công ty, theo số điện thoại: 0944 317 819

Trân trọng thông báo!

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 2 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập