Cổ đông
Công Văn 57/2018 - Về việc Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản
Thứ sáu, 28/12/2018 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý Cổ đông,

-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;

-          Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Nước Trong (NTS);

Hội đồng quản trị Công ty kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

1.      THÔNG TIN CÔNG TY:

-          Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG

-          Địa chỉ: xã Tân Hội – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

-          Giấy CNĐKKD số: 3900243272 - 005, so Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lầu đầu ngày 13/10/2005 và cấp đổi lần thứ 11 ngày 11/04/2018.

2.      MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

3.      NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Theo tờ trình đính kèm.

4.      NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

4.1.   Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng fax về số: (0276) 375 5087 gửi đến địa chỉ sau trước 16h30 ngày 07/01/2019:

-        Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Đường Nước Trong: ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

-        Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty, địa chỉ http://www.duongnuoctrong.vn (mục Tin tức sự kiện - Thông tin - Cổ đông) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách (Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh: 0944 317 819).

4.2.   Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này; đánh dấu “X” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến; Không có chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); Gửi về Công ty sau thời hạn quy định; Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

5.      CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Quý cổ đông vui lòng xem tại website địa chỉ http://www.duongnuoctrong.vn (mục Tin tức sự kiện - Thông tin - Cổ đông)

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Tài liệu liên quan gồm:

- 1. Công văn 57 - V.v Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bàn.

- 2. Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản.

- 3. Thể lệ bầu cử.

- 4. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- 4.1 Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

- 5. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên và thể lệ bầu cử.

- 5.1. Đơn đề cử thành viên HĐQT

- 5.2. Sơ yếu lích lịch Ông: Mang Phi Hùng

- 6. Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản (Dự Thảo).

Quý Cổ Đông vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Trân trọng!

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập Chi đoàn
Thống kê truy cập