Tin tức công ty
Kỷ niệm 5 năm thành lập công ty 2005 - 2010
Thứ tư, 12/1/2011 12:00:00 AM

Hoà trong không khí cả nước tưng bừng chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Vào ngày 10/10/2010 Công ty CP Đường Nước Trong tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Công ty CP Đường Nước Trong, nhằm đánh dấu sự hình thành và phát triển không ngừng của Công ty trong 5 năm qua. Đồng thời ghi nhận những công lao và thành tích của CBCNVC-LĐ đã đóng góp vào sự phát triển của Công ty.


Năm năm qua khoảng thời không dài, nhưng đủ để chúng ta có thể tự hào rằng  thương hiệu Đường Nước Trong khẳng định sự thành công trên thị trường.

          - Công ty CP Đường Nước Trong tiền thân là Công ty Mía đường Tây Ninh đã được chuyển đổi từ bộ phận nhà máy đường Nước Trong theo Quyết định số 299/QĐ-CT ngày 07/04/2005 của Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.
          - Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 10/10/2005 công ty đã chính thức đi vào hoạt động với tên gọi là Công ty Cổ phần đường Nước Trong. Đại hội đồng cổ đông sáng lập đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ I gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát 3 thành viên.
          - Tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2010 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ II gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát 3 thành viên.
          Năm năm xây dựng và phát triển là 5 năm Công ty gặp không ít khó khăn với nhiều thử thách; nhưng với sự  chỉ đạo kịp thời của HĐQT, việc kiểm tra hướng dẫn của Ban kiểm soát, sự nỗ lực và quyết tâm của BGĐ cùng tập thể CNVC-LĐ, Công ty đã cố gắng vượt qua, tồn tại và phát triển, đạt được những thành tích đáng phấn khởi:
          - Bảo toàn và phát triển vốn.
          - Đầu tư, sửa chữa thiết bị, công nghệ làm tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, thân thiện với môi trường.
          - Các hoạt động đầu tư đều đúng kế hoạch và đúng định hướng.
          - Ổn định được nguồn nhân lực, đây là vốn quý, nhân tố quan trọng để thực hiện Kế hoạch trong thời gian tới.
...............................................
          Một số hình ảnh của buổi lễ kỷ niệm:
 
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 3
Thống kê truy cập