Mía đường
Bao đường đóng gói

Tiêu chuẩn công bố: Vui lòng xem file đính kèm

- Đường Kính Trắng

- Đường Trắng tiêu chuẩn

Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 2 8 tháng 3 8 tháng 3 Chi đoàn
Thống kê truy cập