Mía đường
Bao đường đóng gói

Tiêu chuẩn công bố: Vui lòng xem file đính kèm

- Đường Kính Trắng

- Đường Trắng tiêu chuẩn

Video clip
Hình ảnh hoạt động
Chi đoàn 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 1 8 tháng 3
Thống kê truy cập