Mía đường
Bao đường đóng gói

Tiêu chuẩn công bố: Vui lòng xem file đính kèm

- Đường Kính Trắng

- Đường Trắng tiêu chuẩn

Video clip
Hình ảnh hoạt động
Hiến máu 2 Hiến máu 3 8 tháng 3 Chi đoàn Chi đoàn
Thống kê truy cập