Mía đường
Bao đường đóng gói

Tiêu chuẩn công bố: Vui lòng xem file đính kèm

- Đường Kính Trắng

- Đường Trắng tiêu chuẩn

Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập Tưới mía Hiến máu 2
Thống kê truy cập