Chích sách thu mua
Tăng giá thu mua nguyên liệu mía cây
Thứ hai, 14/2/2011 3:09:00 PM

Thông báo (số 5) về việc giá thu mua nguyên liệu mía cây Từ 02 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2011 tăng tiền trợ giá lên

Thông báo số 5 về giá thu mua nguyên liệu mía cây

Kể từ 02 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2011 áp dụng giá mía thu mua như sau:

1. Giá mía tại ruộng trên phương tiện vận chuyển:

- Giá mía cơ bản 10,00 CCS: 750.000 đồng /Tấn

- Trợ giá: 300.000 đồng /Tấn

- Bảo hiểm CCS tối thiểu (áp dụng cho mía tươi):

    + Các giống ROC16,VN84-4137: Bảo hiểm 10,00 CCS

    + Các giống còn lại: Bảo hiểm 9,00 CCS

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 2 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập