Chích sách thu mua
Chính sách đầu tư niên vụ 2010 - 2011 (vụ chế biến 2011-2012)
Thứ năm, 20/1/2011 12:00:00 AM

Được sự thống nhất của Ban giám đốc Công ty Cổ phần đường Nước Trong về việc đầu tư trồng mía để phục vụ cho vụ chế biến 2011- 2012. Nay Công ty Cổ phần đường Nước Trong thông báo đến các hợp đồng trồng mía về chính sách đầu tư trong niên vụ 2010- 2011 vụ chế biến 2011- 2012 như sau:

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Tưới mía Chi đoàn 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập