Chích sách thu mua
Giá thu mua nguyên liệu mía cây Vụ 2010 - 2011
Thứ tư, 12/1/2011 12:00:00 AM

Giá thu mua nguyên liệu mía cây vụ 2010 - 2011 tại bàn cân cân bao gồm:

Giá thu mua nguyên liệu mía cây vụ 2010 - 2011 tại bàn cân cân bao gồm:
1. Giá mía tại ruộng trên phương tiện vận chuyển (tính từ 08 giờ 00 ngày 01 tháng 08 năm 2010 cho đến khi có thông báo mới)
a - Giá mía cơ bản 10 CCS: 700.000 đồng /tấn
b - Trợ giá: 250.000 đ /tấn
c - Bảo hiểm CCS tối thiểu (chỉ áp dụng cho mía tươi - Tính từ 02 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2010 cho đến khi có thông báo mới)
- Bảo hiểm 10 CCS đối với các giống mía: VN84-4137, ROC16
- Bảo hiểm 9 CCS đối với các giống còn lại
2. Tạp chất: Tạp chất nhỏ hơn bằng 2% được xem là mía sạch, không khấu trừ vào trọng lượng mía giao
3. Mía cháy: Không áp dụng chính sách bảo hiểm CCS
4. Mía mót, mía tận thu: Không tiếp nhận
(Trích theo thông báo số 2/NL - về việc giá thu mua nguyên liệu mía cây)
Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Hiến máu 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập Tưới mía Chi đoàn
Thống kê truy cập